စည်သူရှိန် (ခ) မြတ်သူရှိန်

အမည် စည်သူရှိန် (ခ) မြတ်သူရှိန်
အသက် 18
Date martyred March 3, 2021
Place fallen မြောက်ဥက္ကလာပ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး
နေရပ် မြောက်ဥက္ကလာပ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး

အသေးစိတ်

ကျဉ်အစစ်ဖြင့်ပြစ်ခံရ