မောင်ဟိန်းထက်အောင် (ခ) အူဝဲ

အမည် မောင်ဟိန်းထက်အောင် (ခ) အူဝဲ
အသက် 17
Date martyred March 14, 2021
Place fallen ပုသိမ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
နေရပ် ပုသိမ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး