ကိုညီညီအောင်ထက်နိုင်

အမည် ကိုညီညီအောင်ထက်နိုင်
အသက် 23
Date martyred Feb. 28, 2021
Place fallen Hledan ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး
နေရပ် None None

အသေးစိတ်

Gun shot