မမြသွဲ့သွဲ့ခိုင်

အမည် မမြသွဲ့သွဲ့ခိုင်
အသက် 19
Date martyred Feb. 9, 2021
Place fallen Nay Pyi Daw နေပြည်တော်
နေရပ် None နေပြည်တော်

အသေးစိတ်

Head shot