ကိုမိုးဝင်းထွန်း

အမည် ကိုမိုးဝင်းထွန်း
အသက် 40
Date martyred March 28, 2021
Place fallen တောင်ဒဂုံ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး
နေရပ် တောင်ဒဂုံ၊ (၇၁) ရပ်ကွက် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး

အသေးစိတ်

တောင်ဒဂုံ (၇၀) ရပ်ကွက်တွင် လာကူရင်း လည်ပင်း ကျည်ထိမှန်ကျဆုံးသွားခဲ့သည်။ (ကျန်ရစ်သူ - ဇနီး ၊ ဆယ်တန်းအရွယ် သမီးနှစ်ယောက် နှင့် ၆တန်းအရွယ် သားလေး)
Photos 2

Photos and videos are collected from internet (mostly from Facebook). We don't own any of the photos and videos. We will hide any media of the fallen heroes upon request of family members.