ကိုရဲမျိုးထွဋ်

Name ကိုရဲမျိုးထွဋ်
Age 38
Date martyred March 14, 2021
Place fallen တောင်ဒဂုံ Yangon
From တောင်ဒဂုံ၊ အမှတ် (၄၅၉) ၊ အောင်ချမ်းသာ (၁)လမ်း ၊ (၇၀) ရပ်ကွက် Yangon

Details

၁၄.၃ ၂၀၂၁ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်မှ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အားဆန့်ကျင် တိုက်ထုတ်ရင်း ကျဆုံး။ (ကျန်ရစ်သူ - အမေအိုကြီး ၊ ၁၂ နှစ် နှင့် ၇ နှစ်အရွယ် သားနှစ်ယောက် ၊ ၁၀နှစ်အရွယ် သမီး)
Photos 2

Photos and videos are collected from internet (mostly from Facebook). We don't own any of the photos and videos. We will hide any media of the fallen heroes upon request of family members.