ဦးဝင်းမြင့်

Name ဦးဝင်းမြင့်
Age 46
Date martyred March 27, 2021
Place fallen ဒလမြို့နယ် Yangon
From ကျန်စစ်သားရပ်ကွက် Yangon

Details

ရန်ကုန်တိုင်း ဒလမြို့နယ်တွင် စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်များ၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျဆုံးခဲ့ရသည်။ ဒလမြို့နယ်မှ မတ်လ ၂၇တွင် ကျဆုံးသူ ၆ ဦးအနက် ၅ ဦးကို ယနေ့ နေ့ချင်း သင်္ဂြိုလ်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ (Source: Myanmar Now)
Photos 1

Photos and videos are collected from internet (mostly from Facebook). We don't own any of the photos and videos. We will hide any media of the fallen heroes upon request of family members.