ဦးစိုးမိုး

အမည် ဦးစိုးမိုး
အသက် None
Date martyred March 27, 2021
Place fallen မန္တလေး မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး
နေရပ် None None

အသေးစိတ်

၈၉ × ၁၉ လမ်း၀န်းကျင်၌ ကျဆုံးသူ ဦးစိုးမိုး(စလောင်းပြင်ဆရာ) (Source: Mandalay Indepth News)