မောင်မင်းဝေယံမောင်

အမည် မောင်မင်းဝေယံမောင်
အသက် 19
Date martyred March 14, 2021
Place fallen ကြည့်မြင်တိုင် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး
နေရပ် ကြည့်မြင်တိုင် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး

အသေးစိတ်

ကြည့်မြင်တိုင် ညသပိတ် အိုးဘိုရပ်ကွက် ပွဲစားလမ်းရှေ့ ကျည်အစစ်နဲ့အပစ်ခံရ
Photos 2

Photos and videos are collected from internet (mostly from Facebook). We don't own any of the photos and videos. We will hide any media of the fallen heroes upon request of family members.

Videos

Photos and videos are collected from internet (mostly from Facebook). We don't own any of the photos and videos. We will hide any media of the fallen heroes upon request of family members.

None