ကိုချမ်းမြေ့အောင်

အမည် ကိုချမ်းမြေ့အောင်
အသက် 0
Date martyred Feb. 20, 2021
Place fallen None None
နေရပ် None None

အသေးစိတ်

During state-sponsored arson attack, he run and got electric shock while trying to escape