ကိုသီဟဦး

အမည် ကိုသီဟဦး
အသက် 31
Date martyred March 8, 2021
Place fallen ဖျာပုံ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
နေရပ် ဖျာပုံ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

အသေးစိတ်

Gun shot to stomach