ကိုချစ်အောင်

အမည် ကိုချစ်အောင်
အသက် 32
Date martyred March 15, 2021
Place fallen လှိုင်သာယာ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး
နေရပ် မလိခ ၂ လမ်း၊ အိမ်အမှတ် ၈၃၂/(က)၊ လှိုင်သာယာ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး

အသေးစိတ်

၁၄.၃.၂၀၂၁ လှိုင်သာယာ တံတားဖြူမှတ်တိုင် ၇ လမ်း ကျည်ထိမှန် အမျိုးသားတစ်ဦး ထွက်ကယ်ရင်း မောင်ချစ်အောင် အသက် ၃၂ နှစ် မလိခ ၂ လမ်း အိမ်အမှတ် ၈၃၂/(က) ၁၅.၃.၂၀၂၁ တွင် လှိုင်သာယာ ပြည်သူ့ ဆေးရုံတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည် သမီးကြီး ၅ နှစ် သမီးငယ် ၃ နှစ် ပေါင်း ၂ ဦးတို့ကျန်ရှိခဲ့ပါသည်
Photos 3

Photos and videos are collected from internet (mostly from Facebook). We don't own any of the photos and videos. We will hide any media of the fallen heroes upon request of family members.