ဦးသိန်းလွင်

အမည် ဦးသိန်းလွင်
အသက် 43
Date martyred March 5, 2021
Place fallen မူဆယ် ရှမ်း (မြောက်)
နေရပ် မူဆယ် ရှမ်း (မြောက်)

အသေးစိတ်

ရဲစခန်းကအပြန် အသက်ပါမလာခဲ့တဲ့