ဦးစော

Name ဦးစော
Age 48
Date martyred March 27, 2021
Place fallen မြင်းခြံ Mandalay
From မြင်းခြံ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက် Mandalay

Details

မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့က လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ ပစ်ခတ်မူကြောင့် ကျည်သင့်ကျဆုံးခဲ့ရ။ မြင်းခြံ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက် နေ အသက် (၄၈)နှစ်အရွယ် ဦးစော။