ကိုထက်အောင် (ခ) ကိုရေသန့်

အမည် ကိုထက်အောင် (ခ) ကိုရေသန့်
အသက် 19
Date martyred March 3, 2021
Place fallen မြောက်ဥက္ကလာပ ၂ရပ်ကွက် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး
နေရပ် အာသာဝတီ ၅ လမ်း၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး

အသေးစိတ်

ရန်ကုန်တိုင်း၊ မြောက်ဥက္ကလာ မြို့နယ် ၂ရပ်ကွက်အတွင်း ရဲနှင့် စစ်တပ် အကြမ်းဖက်ဝင်ရောက် ပစ်ခတ်၍ ကျဆုံးခဲ့ရသည်။
Photos 4

Photos and videos are collected from internet (mostly from Facebook). We don't own any of the photos and videos. We will hide any media of the fallen heroes upon request of family members.