ကိုအောင်ကိုကိုခန့်

Name ကိုအောင်ကိုကိုခန့်
Age 25
Date martyred March 19, 2021
Place fallen မြင်းခြံ Mandalay
From None None

Details

မြင်းခြံ သပိတ်ဖြိုခွင်းမှု ကျည်ထိမှန်