ဇော်သိန်းအောင်

အမည် ဇော်သိန်းအောင်
အသက် 18
Date martyred March 3, 2021
Place fallen မုံရွာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
နေရပ် မုံရွာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

အသေးစိတ်

Gun shot
Photos 2

Photos and videos are collected from internet (mostly from Facebook). We don't own any of the photos and videos. We will hide any media of the fallen heroes upon request of family members.