မချယ်ရီဝင်း (ခ) ရှယ်ရီဝင်း

Name မချယ်ရီဝင်း (ခ) ရှယ်ရီဝင်း
Age 24
Date martyred March 14, 2021
Place fallen မန္တလေး Mandalay
From ကသာမြို့နယ်၊ ငါးတဲအုပ်စု၊ အလယ်ကျွန်းကျေးရွာ Kachin

Details

မန္တလေးမြို့ ၈၁ လမ်းနှင့် ၈၆ လမ်းကြား၊ ၃၅ လမ်းမှ ၄၂ လမ်းကြားတွင် ရဲနှင့် စစ်တပ်​၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အမျိုးသမီး တစ်ဦး ခေါင်းကျည်ထိ သေဆုံးသူ အမျိုးသမီးမှာ မချယ်ရီဝင်း (၂၃)နှစ် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဇာတိက ကသာမြို့နယ်၊ ငါးတဲအုပ်စု၊ အလယ်ကျွန်းကျေးရွာ။
Photos 2

Photos and videos are collected from internet (mostly from Facebook). We don't own any of the photos and videos. We will hide any media of the fallen heroes upon request of family members.