ကိုအောင်မြင့်မြတ်

အမည် ကိုအောင်မြင့်မြတ်
အသက် 20
Date martyred March 3, 2021
Place fallen Saleen မကွေး တိုင်းဒေသကြီး
နေရပ် Saleen မကွေး တိုင်းဒေသကြီး

အသေးစိတ်

Gun shot