မောင်ဟိန်းစိုး (ခ) ဖိုးသဲ

အမည် မောင်ဟိန်းစိုး (ခ) ဖိုးသဲ
အသက် 22
Date martyred March 14, 2021
Place fallen တောင်ဒဂုံ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး
နေရပ် နဘဲပင်ကျေးရွာ လှည်းကူး ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး