ဦးဘိုးအောင်

အမည် ဦးဘိုးအောင်
အသက် None
Date martyred March 27, 2021
Place fallen မန္တလေး မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး
နေရပ် None None

အသေးစိတ်

၄၁ လမ်း(၉၀×၉၁ ကြား)၌ ရင်ဘတ်ကျည်မှန်ဒဏ်ရာဖြင့် ကျဆုံးခဲ့သူ ဦးဘိုးအောင် (Source: Mandalay Indepth News)