ကိုထူးမွန်နိုင်

အမည် ကိုထူးမွန်နိုင်
အသက် 31
Date martyred March 13, 2021
Place fallen လှည်းတန်း ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး
နေရပ် None ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး