ကိုစောရန်နိုင်

အမည် ကိုစောရန်နိုင်
အသက် 37
Date martyred March 13, 2021
Place fallen မန္တလေး (စိန်ပန်း)သပိတ် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး
နေရပ် None မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး

အသေးစိတ်

၁၃-၃-၂၀၂၁ မှာ စစ်တပ်က စိန်ပန်းဘက်က တပ်ဆုတ်ပီးအပြန် ၃၆-၈၉လမ်းမှာ တွေ့တဲ့သူတွေကို ပစ်သွားခဲ့ရာမှာ ရင်ဘတ်တည့်တည့် ကျည်ဆန်မှန်ခဲ့သည်။ ယခုထိ အလောင်းပြန်မရသေး။
Photos 2

Photos and videos are collected from internet (mostly from Facebook). We don't own any of the photos and videos. We will hide any media of the fallen heroes upon request of family members.