မစုစုနိုင်

အမည် မစုစုနိုင်
အသက် 4
Date martyred Feb. 20, 2021
Place fallen Pha An ကရင် ပြည်နယ်
နေရပ် None None

အသေးစိတ်

Arson attack by state-sponsored thugs at refugee camp