မြန်မာ့ နွေဦးတော်လှန်ရေး

When injustice becomes law, resistance becomes duty

အရေအတွက် ပိုများနိုင်ပါသည်.

နောက်ဆုံးဖြည့်သည့်ရက် 04/13/2021

စုစုပေါင်းကျဆုံးသူ
438
စုစုပေါင်း အမျိုးသား
403
စုစုပေါင်း အမျိုးသမီး
35
အသက် ၂၀ နှင့်အောက်
99
အသက် ၅၀ နှင့်အထက်
21
အသက် ၁၀ နှစ် အောက်
4