မြန်မာ့ နွေဦးတော်လှန်ရေး

When injustice becomes law, resistance becomes duty

အရေအတွက် ပိုများနိုင်ပါသည်.

နောက်ဆုံးဖြည့်သည့်ရက် 05/10/2021

စုစုပေါင်းကျဆုံးသူ
516
စုစုပေါင်း အမျိုးသား
476
စုစုပေါင်း အမျိုးသမီး
40
အသက် ၂၀ နှင့်အောက်
109
အသက် ၅၀ နှင့်အထက်
29
အသက် ၁၀ နှစ် အောက်
3