Ko Min Thu Aung @ Pyaung Gyi

Name Ko Min Thu Aung @ Pyaung Gyi
Age 39
Date martyred March 21, 2021
Place fallen Mandalay Mandalay
From Mandalay Mandalay